Hoppa till huvudinnehåll
flaskor

30 miljoner till forskning om skadligt bruk i arbetslivet

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till försämrad arbetsförmåga på grund av skador, sjukdomar eller sociala problem. Sjukfrånvaro och trötthet ökar, produktiviteten minskar och även säkerheten på arbetsplatsen påverkas. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 30 miljoner kronor till det nya treåriga FoU-programmet Skadligt bruk i arbetslivet.

Syftet med programsatsningen är att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för effektiva och lämpliga förebyggande och rehabiliterande åtgärder och att bidra till att sprida dessa kunskaper inom arbetslivet, hälso- och sjukvården samt företagshälsovården.

Forskningsprogrammet kommer bland annat att ge ny kunskap om hur digitalt stöd för skadligt bruk kan användas brett i företagshälsovården. Forskarna kommer också identifiera yrkesgrupper med förhöjda risker för att utveckla farligt drickande, samt undersöka eventuella skillnader i skadligt alkoholbruk mellan kvinnor och män i olika branscher, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

– De åtta forskningsprojekt som nu har beviljats finansiering från Afa Försäkring väntas tillsammans skapa konkret nytta i arbetslivet för det förebyggande och rehabiliterande arbetet med skadligt bruk.

Ett av projekten handlar om alkoholprevention på arbetsplatsen och vad vi kan lära av de goda exemplen. Kristina Sundqvist, fil.dr i psykologi, legitimerad psykolog och utbildad socialpedagog, var under många år klinisk chef på Alna, Feelgoods experter på skadligt bruk i arbetslivet. Kristina forskar på Stockholms universitet och har tilldelats 4 700 000 kronor för att driva detta forskningsprojekt och undersöka goda exempel, det vill säga arbetsplatser som haft en minskning i andel anställda med riskabel alkoholkonsumtion.

Det finns idag lite forskning om alkoholprevention på arbetsplatser, framför allt om organisatoriska förutsättningar på arbetsplatsen. Detta trots att arbetsplatsen ofta framställs som en lämplig arena för alkoholprevention. Projekten pågår till december 2025 och väntas ge ny kunskap om organisatoriska faktorer som kan användas i arbetet med att minska skadligt bruk och riskbruk av alkohol hos anställda.

Mer om forskningsprojekten

Kontaktuppgifter Kristina Sundqvist, Stockholms universitet: kristina.sundqvist@su.se, 073-9388345.