Hoppa till huvudinnehåll

Förstärkt arbete mot beroende och skadligt bruk

Arbetsgivarnas kostnader för rehabilitering och vård av medarbetare med beroende och skadligt bruk beräknas uppgå till nästan 4 % av den totala lönesumman*. Det totala produktionsbortfallet är beräknat till 35 miljarder kronor**. Företagens behov av insatser för att förhindra skadligt bruk (tidigare kallat missbruk) både när det gäller alkohol, men också av läkemedel, spel, droger, dopning, shopping och andra beroendeframkallande aktiviteter ökar. Med förvärvet av Alna i december synkroniseras nu Feelgoods risktäckande organisation med Alnas verksamhet. I det arbetet har Feelgoods COO Anna Thulin utsetts till ny vd för Alna Sverige AB.

I snitt berörs mer än var femte medarbetare på en vanlig arbetsplats av beroenderelaterad problematik. Därför satsar Feelgood alltmer på att hjälpa sina företagskunder genom att erbjuda ett professionellt och metodiskt stöd till arbetsgivare i arbetet mot skadligt bruk.

- I vårt arbete med att skapa friska företag ingår att hjälpa våra kunder att stötta medarbetare som hamnat i eller riskerar att hamna i beroende. Det gör vi redan idag och med Alnas expertis kommer vi att kunna göra det ännu mer kraftfullt. Jag är väldigt glad att Anna Thulin, som verkligen kan Feelgood inifrån, nu tar på sig uppgiften att leda också Alna i det viktiga arbetet med att hitta synergier mellan våra två företag för kundernas bästa, säger Joachim Morath, VD Feelgood.

 - Att kunna kombinera Alnas expertis med Feelgoods beprövade systematik är inspirerande, säger Anna Thulin, tillträdande vd på Alna Sverige AB.

- Sedan Feelgood förvärvade Alna vid årsskiftet har min respekt för Alna och medarbetarnas djupa kunskap bara växt. Alnas utgångspunkt är arbetsplatsen och hur den påverkas, vilket är bredare än att bara fokusera på individen. De arbetar evidensbaserat och har en tydlig metodik för att finna den mest passande insatsen för varje individ. De har en palett av behandlingsmetoder och sitter inte fast i en enda lösning. Allt för att kompetenshöja, medvetandegöra och skapa säkra, sunda arbetsplatser. Det är med stor entusiasm jag går in som vd på Alna, avslutar Anna Thulin.

Alna bildades 1961 av SAF, LO och TCO. Alna arbetar idag i hela Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt har bolaget 16 anställda samt ett nätverk på över 100 legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

Stockholm 2020-02-28               
Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktpersoner:

Joachim Morath
Vd Feelgood Svenska AB
Telefon 08-545 810 00
E-post joachim.morath@feelgood.se

Anna Thulin
COO Feelgood Svenska AB och Vd Alna Sverige AB
Telefon 070-770 21 95
E-post anna.thulin@feelgood.se

*https://www.alna.se/fr%C3%A5gor-fakta
** https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/passivt-drickande/samhallsekonomiska-kostnader/