Utbildning

Utvecklas genom rätt kunskap

  • Vill ni göra en positiv förflyttning inom hälsa och arbetsmiljö?
  • Har era chefer och arbetsmiljöombud tillräcklig kunskap för sina roller och ansvar?
  • Har era medarbetare redskap som hjälper dem att utveckla sin egen hälsa och hållbarhet?


På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, såväl fysiskt på plats som digitalt. Bristande kunskaper är ofta det som hämmar en lyckosam utveckling. Vi hjälper er att få kunskaper som förbättrar era resultat.

Vi berättar gärna mer om hur vi utvecklar er kompetens. Kontakta oss!

Coronaviruset och covid-19 har förändrat behov och förutsättningar på många arbetsplatser.
Läs mer om vårt anpassade stöd i denna ovanliga vardag.


Feelgood erbjuder såväl skräddarsydda lösningar som paketerade utbildningar. Några exempel kan du läsa mer om nedan. Vi håller även öppna utbildningar på många av våra enheter. Här kan du klicka in på dina närliggande Feelgood-enheter för att se vad vi erbjuder just där: http://www.feelgood.se/kontakt/ 

Utbildning