Ledarskap

Förbättra resultaten genom era chefer

  • Har cheferna den kunskap som krävs för att leda på ett engagerat, effektivt och hållbart sätt?
  • Hur leder man förändringsarbete och skapar effektivitet i arbetsgruppen?
  • Hur hanteras konflikter, mobbing och kränkande särbehandling?


Ett gott ledarskap, tydligt och coachande, är en viktig friskfaktor i arbetslivet och kan göra en betydande skillnad för er organisations resultat. Chefen har stor påverkan på den upplevda arbetsmiljön och medarbetares prestation, och behöver rätt kompetens och stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare, och därigenom goda resultat. 

Feelgood är bra på att få människor att utvecklas och förstå sig själva, och vi har över 20 års erfarenhet av att jobba med hälsa och arbetsmiljö. Ledarskap innefattar både att utveckla sina medarbetare och sig själv. Med regelbundet chefsstöd, ledarskaps- och arbetsmiljöutbildningar samt analys av arbetsmiljön kan vi stötta era ledare i deras arbete och hjälpa dem att utvinna sin egen och sina medarbetares fulla potential.

Vi berättar gärna mer om hur vi hjälper era chefer göra skillnad. Kontakta oss!

Coronaviruset och covid-19 har förändrat behov och förutsättningar på många arbetsplatser.
Läs mer om vårt anpassade stöd i denna ovanliga vardag.


Feelgood erbjuder såväl skräddarsydda lösningar som paketerade tjänster inom området Ledarskap. Några exempel kan du läsa mer om nedan. 

Ledarskap