Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning skadligt bruk

En medarbetare med ett skadligt bruk är en arbetsmiljörisk både för sig själv och andra. Genom ökad kunskap om skadligt bruk och arbetsplatsens roll och ansvar kan vi tidigare upptäcka signalerna och gå in med rätt insatser.

skadligt bruk

Våra utbildningar i skadligt bruk anpassas utifrån önskemål och behov men några frågeställningar återkommer: 

  • Vad menas med riskbruk, skadligt bruk och beroende? 
  • Alkohol och droger i förhållande till effektivitet, produktivitet och säkerhet på arbetsplatsen
  • Lagstiftning och rehabiliteringsansvar
  • Vad kan och ska organisationen göra?
  • Förebyggande arbete
  • Hantering vid misstanke om skadligt bruk
  • Chefens roll
  • Det angelägna samtalet

Vi erbjuder även en digital utbildning för chefer i ämnet: Alkohol och beroende på arbetsplatsen – hur berör det arbetsmiljön och hur ska jag agera?

Alna är experter på skadligt bruk i arbetslivet, och en del av Feelgood. Deras utbildningar hittar du här.