Tidigare Helsa - kund

Kundportaler

SkåneI denna portal finns fakturaunderlag för 2018 och äldre. Fakturabilagor från 2019 finns i Feelgoods Kundportal, vänligen maila supportsyd@feelgood.se för inloggning.

Stockholm - I denna portal finns fakturaunderlag för 2018 och äldre. Fakturabilagor från 2019 finns i Feelgoods Kundportal, vänligen maila supportsthlm@feelgood.se för inloggning.

 

Sjuk- och friskanmälan

(Tidigare Helsa-kund med avtal om sjuk- och friskanmälan knutet till Take Note)

Klicka här för att logga in