Hoppa till huvudinnehåll
fest med kollegor

Tidiga insatser Ge din medarbetare stöd i tid

När du och dina medarbetare börjar misstänka problem har det ofta gått långt. Därför är det viktigt att agera tidigt, innan problemen blivit stora. Vi hjälper er att identifiera riskgrupper och riskbeteenden genom utbildning och information. Vi kan bland annat erbjuda digitala eller fysiska utbildningar för era arbetsgrupper och chefer, informationsmöten samt företagsanpassat informationsmaterial. Våra utbildningar inom området skadligt bruk

Checklista för tidiga signaler

Vad ska du vara uppmärksam på hos dina medarbetare om du vill agera tidigt vid riskbruk och skadligt bruk? Alnas kostnadsfria checklista vänder sig till chefer och HR, värderar dina upplevda signaler och ger stöd i hur du bör agera. Dagens situation med oro, stress, hemarbete och isolering kan öka risken för skadligt bruk av olika slag. Därför har vi även tagit fram en anpassad checklista vid hemarbete.

Jourlinje för tidigt stöd

I samarbete med Alna erbjuder Feelgood en jourlinje för medarbetare, för frågor kring skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel och droger etc. Genom att stötta era medarbetare i ett tidigt skede kan ohälsa och skadligt bruk förebyggas. Jourlinjen ger expertstöd kring den egna situationen, eller för de som känner oro för en kollega eller anhörig.