Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna i folksamling

Om Alna Experter på skadligt bruk i arbetslivet

Alna bildades 1961 av SAF, LO, och TCO i Stockholms län som ett resultat av arbetsgivarnas och arbetstagarnas gemensamma intresse av drogfria arbetsplatser. Alna spreds därefter till hela landet och ägdes gemensamt av samtliga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Sedan början av 2020 ingår Alna i Feelgood, som ett led i att ytterligare stärka stödet till kunderna. Vi kombinerar Alnas expertis med Feelgoods beprövade systematik. Utgångspunkten är arbetsplatsen och hur den påverkas, vilket är bredare än att bara fokusera på individen. Allt för att kompetenshöja, medvetandegöra och skapa säkra, sunda arbetsplatser. 

Alna arbetar evidensbaserat och processinriktat med en tydlig metodik för att erbjuda en individanpassand insats. Vi erbjuder alla de behandlingsmetoder som har visat evidens och som rekommenderas av Socialstyrelsen.