Hoppa till huvudinnehåll
kollegor pratar

Förebyggande insatser Metoder och verktyg för långsiktigt resultat

Vi kan genomföra en kostnadsfri kartläggning av behov, rutiner och processer och ta fram ett åtgärdsprogram. Vi kan undersöka hur kulturen ser ut hos er och hur ni kan ändra den, om ni anser att den inte speglar era värderingar. Vi hjälper er att skriva eller uppdatera er policy för bruk, skadligt bruk och beroende och implementera den i organisationen.

Vi inspirerar och utbildar olika grupper på din arbetsplats. Du får verktyg för att arbeta med frågor om skadligt bruk på ett sätt som passar din arbetsplats bäst. Det gör att du snabbt och effektivt kan komma igång med det förebyggande arbetet.

Policy, riktlinjer och handlingsplaner

Vi ger inspiration och delar med oss av vår erfarenhet för att skriva en ny eller revidera er policy för bruk och skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, illegala droger (även kallad alkohol- och drogpolicy). Du får verktyg för att skapa riktlinjer och rutiner för att arbeta med skadligt bruk på ett sätt som passar din arbetsplats bäst. Det gör att du snabbt och effektivt kan komma igång med det förebyggande arbetet.

Läs mer om policy och riktlinjer

Vad har ni för kultur på er arbetsplats?

Alnas kulturundersökning är en webbaserad enkät som handlar om kultur och värderingar kring alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen .

Syftet är att ta reda på vad medarbetarna står för att kunna förändra kulturen i den riktning man önskar. Syftet är också att undersöka beredskap och kunskap kring policyn och om alla känner till vad man ska göra om man misstänker att någon inte mår bra och kanske har ett skadligt bruk som ger konsekvenser på arbetsplatsen.

Information och kunskap är betydelsefulla komponenter i det förebyggande såväl som det rehabiliterande arbetet. Minst lika viktigt är det att vara, eller bli medveten om att det kan finnas ett behov av förändring av attityder och beteenden. Ett företag där klimatet präglas av tillit och öppen kommunikation ger goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.

Läs mer om kulturundersökningen