Hoppa till huvudinnehåll
kollegor pratar

Förebyggande Metoder och verktyg för långsiktigt resultat

Vi kan genomföra en kostnadsfri kartläggning av behov, rutiner och processer och ta fram ett åtgärdsprogram. Vi hjälper er att skriva eller uppdatera er policy för bruk, skadligt bruk och beroende och implementera den i organisationen. Vi inspirerar och utbildar olika grupper på din arbetsplats. Du får verktyg för att arbeta med skadligt bruk på ett sätt som passar din arbetsplats bäst. Det gör att du snabbt och effektivt kan komma igång med det förebyggande arbetet.

Mer om hur vi hjälper er med policyarbetet

Kulturen är viktig för en hållbar arbetsmiljö

Information och kunskap är betydelsefulla komponenter i det hälsofrämjande arbetet, det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet. Minst lika viktigt är det att vara, eller bli medveten om att det kan finnas ett behov av förändring av attityder och beteende. Ett företag som stimulerar sina anställda till en hälsosam livsstil gynnar sin verksamhet. Ett företag där klimatet präglas av tillit och öppen kommunikation ger goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.