Hoppa till huvudinnehåll
pil uppåt

Akut hjälp och behandling

När någon på arbetsplatsen visar tecken på skadligt bruk hjälper vi dig att få grepp om situationen. Det kan handla om att förbereda och genomföra nödvändiga samtal eller att ge chefer, arbetsgrupper och fackliga förtroendevalda konkret handledning. Våra psykologer gör professionella utredningar som leder till individanpassad behandling.

Hantera situationen på arbetsplatsen

Det uppstår ofta oro och osäkerhet när någon på arbetsplatsen har problem. Både i arbetsgruppen och hos cheferna. Det kan handla om ilska, oro och uppgivenhet. Om svåra frågor, planeringsproblem och osäkerhet. Här får du tips och snabb hjälp i akuta situationer

Utredning och behandling

Tjänsten Utredning och behandling är speciellt utformad för näringslivet och syftar till att hitta den bästa lösningen och att motivera medarbetaren. Medarbetaren får ett individanpassat behandlingsförslag med tydliga krav. Chefen får också stöd, kunskap och återkoppling under hela utrednings- och behandlingsprocessen. Arbetssättet ger en bättre prognos för en lyckad behandling. Uppskattat och lönsamt både för arbetsgivare och medarbetare. Mer om Alna Utredning och behandling