Feelgood Sjukgymnastik

Trappstegsmodellen

Trappstegsmodellen är det arbetssätt som Feelgood sjukgymnastik jobbar efter i all behandling och rehabilitering. Feelgoods trappstegsmodell är ett heltäckande program med varaktig hälsa som målsättning.

Målet är att gå tillbaka till och behålla en realistisk och god kroppsfunktion.

Tillsammans med dig, i ett aktivt samarbete sätter vi  gemensamt upp tydliga mål.

Programmet omfattar en grundlig undersökning och analys av en legitimerad sjukgymnast, behandling, rehabiliteringsträning och uppföljning med en naturlig övergång till friskträning, för att ta eget ansvar för din fortsatta hälsa.