Feelgood Sjukgymnastik

Sjukgymnastik för alla

Specialiserad sjukgymnastik inom ortopedi, idrottsmedicin och neurologi

Feelgood har specialiserad sjukgymnastik inom ortopedi, ortopedisk manuell terapi (OMT), idrottsmedicin, hjärt- och kärlsjukdomar, lungmedicin, reumatologi och neurologi. Vi har även hög kompetens inom diagnosgrupperna, smärta och smärtrehabilitering och psykisk ohälsa.

För dig som är företagskund

På de allra flesta Feelgood enheter runt om i landet finns kvalificerad sjukgymnastik inom företagshälsovården. Är ditt företag kund hos oss får du hjälp via din lokala Feelgoodenhet inom ramen för ert företagshälsovårdsavtal.

För dig som är privatperson

Utöver sjukgymnastik i företagshälsovården erbjuder vi också kvalificerad sjukgymnastik till privatpersoner i Stockholm, Grev Turegatan 34. Här är det öppet för alla som vill träffa en sjukgymnast.  Du behöver inte ha remiss för att träffa leg. sjukgymnast och du betalar endast gällande patientavgift enligt Stockholms läns landsting. Frikort gäller.

Fysioterapi, ett annat ord för sjukgymnastik

Fysioterapi innebär upprätthållande och främjande av människans såväl fysiska som psykiska funktionsförmåga.

På Feelgood är alla fysioterapeuter leg. sjukgymnaster. Efter en noggrann medicinsk bedömning utformar fysioterapeuten i samråd med patienten en behandling och rehabiliteringsplan. Dessa åtgärder är till största delen aktiva från patientens sida och präglas av stort egenansvar för hälsan. Allt för att vidmakthålla goda behandlingsresultat och förhindra återfall. Vi ser till hela individens olika funktioner såsom styrka, rörlighet, kondition, koordination och balans, uthållighet, återhämtning och avspänning samt livsstil. Behandling sker både individuellt och i grupp.

Målsättningen med fysioterapeutens insatser är till för att individen på bästa sätt skall kunna återgå till sin vardag och i vissa fall förbättra den.

Fysioterapi och träning

I dagens samhälle är såväl rörelse som vila en bristvara. Vi på Feelgood erbjuder ett stort utbud av både motion och avspänning i olika former. Genom regelbunden träning mår du bättre och orkar mer både på jobbet och på fritiden. Regelbunden motion är en av de bästa medicinerna mot ohälsa.

På Feelgood finns behandlingsrum, gruppsalar, träningsutrustning samt träning i varmvattenbassäng. Vår reception och servicepersonal har god erfarenhet och står till förfogande om du har några frågor inom medicinsk rehabilitering och träning.

All behandling sker efter en individuell behandlingsplan, där oftast målsättningen är att du fortsättningsvis skall träna för att förhindra återfall och i stället må bra. För att få en mjuk övergång till friskträning har du som patient på Feelgood möjlighet att fortsätta med din egen träning till ett subventionerat pris på våra träningsanläggningar.