Feelgood Sjukgymnastik

Behandlingsformer

Fysioterapi

Fysioterapi är ett annat ord för sjukgymnastik och innebär upprätthållande och främjande av människans såväl fysiska som psykiska funktionsförmåga. Feelgood kan erbjuda sina kunde hjälp inom följande områden:

 • OMT, OMI, McKenzie
 • Idrottsmedicin
 • Psykosomatik
 • Reumatologi
 • Smärtlindring
 • Akupunktur
 • Neurologi
 • Hjärta/kärl
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Övervikt, både vuxna och barn
 • Livsstilscoachning

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarnde sätt som ett läkemedel. Det kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. 

Medicinsk Personlig Träning (MPT)

Har du besvär som försvårar din träning eller behöver du lite hjälp och kunskap för att komma igång? På Feelgood har de personliga tränarna medicinsk kompetens (leg sjukgymnaster) vilket innebär att vi kan erbjuda dig ett individuellt utformat program mot en hälsosammare livsstil med fysisk aktivitet som den centrala stöttepelaren. Personlig träning är alltid personligt utformad och anpassad efter dig. Vi jobbar även med träning för individer med hjärtbesvär och stressrelaterad ohälsa.

MPT utförs av en legitimerad sjukgymnast med specialkunskap inom träning och hälsa och kan handla om t ex:

 • För att komma igång eller utveckla redan påbörjad träning.
 • Vid rekommenderad/ordinerad fysisk aktivitet där det behövs medicinsk kompetens för start, upplägg och vägledning.
 • Motivation till att åstadkomma livsstilsförändringar
 • Stimulering av egen ansvar för hälsan.
 • Kartläggning av kundens önskemål, behov, förutsättningar och resurser
 • Intervju kring motion, mat, tobak och övriga levnadsvanor
 • Kort sjukgymnastisk undersökning v.b
 • Motiverande samtal
 • Avslappning
 • Regelbunden uppföljning

Massage

Klassisk massage är en kraftfull massage för personer med muskelvärk och spänningar i kroppen. Musklerna bearbetas genom strykningar och knådningar så att blodcirkulationen ökar och spänningar släpper. Låt det även bli din stund för avslappning och återhämtning.

 

Vattenträning

Vattnet avlastar kroppen på olika sätt vilket gör vattenträningen så optimal för individer med besvär från rörelse systemet där led och muskelproblem gör det svårt att röra sig på land. Vattenträningen är även mycket positiv för individer med hjärtbesvär och lämpar sig bra som avslappningsträning. I vatten kan man med fördel även utföra hård träning där vattnets motstånd ger effekt på både styrka och kondition. 

Träningen kan ske både individuellt och i grupp, och vi använder redskap såsom vikter och viktvästar för vatten.

Kurser som syftar till en energigivande livsstil

För att förändra till, eller behålla, en hälsosam livsstil krävs kunskap vilket Feelgoods kurser förmedlar på ett lustfyllt sätt. Kurserna utförs av sjukgymnaster med specialkunskaper inom det aktuella området.

Kurserna vänder sig till såväl enskilda individer som företag och kan med fördel genomföras ute på arbetsplatsen. Feelgood erbjuder kurser i:

 • Livsstil - mat, rörelse, återhämtning
 • Pilates
 • Mindfulness/body and mind
 • Sömn