Stockholms Stad

Speciella avrop (kris och jourtillgänglighet)

Feelgoods Krisstödstjänst i samarbete med BrolinWestrell AB

Ett journummer - öppet 24/7/365
Telefon 0911-22 69 65

  • Svar inom 2-3 minuter.
  • Chef/arbetsledare/HR ringer in. Ej för medarbetare.
  • Används vid akut kris/traumatisk händelse, plötslig oväntad förlust.
  • Ett journummer för krisärenden bemannat av erfarna krisspecialister (leg psykolg/leg psykoterapeut) dygnet runt, året runt för chefer och ansvariga.
  • Chefshandledning kring exempelvis akuta insatser och bemötande av de drabbade.
  • Bedömning av hälsa och insatsbehov
  • Stöd till medarbetare och chefer på plats, via telefon eller på mottagning
  • Bedömning av individuella behandlingsbehov och terapeutisk behandling på mottagning
  • Uppföljning, utvärdering och avslut.


Feelgoods tjänst om förstadagsintyg jourtid i samarbete med Närakuten Sabbatsberg
Utfärdande av förstadagsintyg, utöver kontorstid, vardagar, 17.00 - 22.00 lör,sön och helgdagar 8-22

Ring alltid före besök

Telefon 08-672 39 90

OBS Förstadagsintyg under kontorstid beställs via 08-52247620 före kl. 10

För teknisk support kontakta tekniksupport@feelgood.se