Stockholm

Uppdragskatalog

Feelgood erbjuder uppdrag inom områdena främjande, förebyggande och efterhjälpande på individ, grupp och organisationsnivå.

Läs mer om våra uppdrag under respektive område.

Främjande uppdrag

Syftar till att främja god fysisk och psykisk hälsa samt god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

HPI Hälsoscreening
Hälsofrämjande chefscoaching
Hälsonätverk för hälsoambassadörer
Hälsoprofilbedömning
Inspirationsföreläsningar inom livsstil
Rådgivning kring livsstil
Stöd i strategiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Förebyggande uppdrag

Syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetslivet.

Anonymt samtal
Arbetsmiljökartläggning fysisk arbetsmiljö
Arbetsmiljökartläggning psykosocial arbetsmiljö
Ergonomiuppdrag
Feelgoodsamtalet - tidig bedömning
Funktionsbedömning - rörelse och muskelanalys
Hälsa arbetsmiljö och livsstilsundersökning - HALU
Medicinsk kontroll Nattarbete
Medicinsk kontroll Rök och kemdykning
Samtalsstöd för medarbetare
Stöd och vägledning i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Vaccinationer
Webbaserad kartläggning av arbetsmiljö

Efterhjälpande uppdrag

Syftar till att hjälpa individer att så tidigt som möjligt återfå funktion och återgå i arbete genom arbetsanpassning och rehabilitering.

Akut Krisstöd
Arbetsförmågebedömning Teambedömning
Bedömning av skadligt bruk av alkohol
Ergonomigenomgång ergonomisk konsultation vid besvär
Förstadagsintyg
Friskare rehabilitering med stöd av case manager
Konflikthantering
Läkarbedömning
Provtagning alkohol och droger
Rehabiliteringsmöte
Sjukgymnastbehandling

För teknisk support kontakta tekniksupport@feelgood.se