Söderhamns kommun

Avtal och rutiner

Företagshälsovården – ett oberoende expertstöd

Feelgood är ett oberoende expertstöd inom områdena hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Samarbetet ämnar till att få medarbetarna inom Söderhamns Kommun, Faxeholmen och Söderhamn Nära att må bättre.
Feelgoods motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering. Genom att erbjuda rätt åtgärder, i rätt tid, till rätt medarbetare bidrar Feelgood till att reducera sjukfrånvaro och intäktsbortfall orsakat av lägre produktivitet. Hälsan främjas och livskvaliteten för företagets medarbetare förbättras.

Feelgood ska stödja kommunen i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete men också i ett aktivt rehabiliteringsarbete.

Som leverantör till Söderhamns kommun erbjuder Feelgood riktade tjänster utifrån den problemställning du som chef delger oss och som ska underlätta i ditt arbete när det gäller arbetsmiljö, hälsovård och rehabilitering. Tjänsterna kan vara främjande förebyggande eller efterhjälpande.
 
Om lösningen på din utmaning inte kan lösas med hjälpa av de tjänster som omfattas i basavtalet kommer du som chef kontaktas  och du får ett kostnadsförslag. Det kan gälla tex psykosociala kartläggningar.

För teknisk support kontakta tekniksupport@feelgood.se