Rapporter

2020

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

2019

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

2018

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 september

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

2016

Årsredovisning 2016 - pdf
Årsredovisning 2016 - webbversion

Bokslutskommuniké 2016

Year-end Report 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 september

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

2015

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

2014

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

2013

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

2012

Årsredovisning 2012

Bokslutskommuniké 2012

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Delårsrapport januari - 31 mars 2012

2011

Årsredovisning 2011

Bokslutskommuniké 2011

Delårsrapport januari - september 2011

Delårsrapport januari - mars 2011

Delårsrapport januari - juni 2011

2010

Årsredovisning 2010

Bokslutskommuniké för 2010

Delårsrapport januari - september 2010

Delårsrapport januari - juni 2010

Delårsrapport januari - mars 2010

2009

Årsredovisning 2009

Bokslutskommuniké för 2009

Delårsrapport januari - september 2009

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - mars 2009

2008

Årsredovisning 2008

Bokslutskommuniké för 2008

Prospekt riktad nyemission, September 2008

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - mars 2008

2007

Årsredovisning 2007

Bokslutskommuniké för år 2007

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - mars 2007

2006

Årsredovisning 2006

Bokslutskommuniké för år 2006

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - mars 2006

2005

Annual Review 2005

Årsredovisning 2005

Bokslutskommuniké för år 2005

Delårsrapport januari - september 2005

Delårsrapport januari - juni 2005

Delårsrapport januari - mars 2005

2004

Årsredovisning 2004

Bokslutskommuniké för år 2004

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - mars 2004

2003

Årsredovisning 2003

Bokslutskommuniké för år 2003

Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - mars 2003

2002

Årsredovisning 2002

Bokslutskommuniké för år 2002

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - juni 2002

Feelgood: Delårsrapport januari - mars 2002

2001

Årsredovisning 2001

Bokslutskommuniké för år 2001

Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - juli 2001

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - mars 2001

2000

Årsredovisning 2000

Bokslutskommuniké för år 2000

Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - juni 2000

Noteringsprospekt April 2000

Delårsrapport januari - mars 2000

1999

Årsredovisning 1999

Bokslutskommuniké för år 1999

Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - juni 1999

1998

Årsredovisning 1998

Bokslutskommuniké 1998