Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2019, 14 februari 2020

Årsredovisning 2019, 17 april 2020

Delårsrapport för tre månader, 29 april 2020

Årsstämma 19 maj 2020

Delårsrapport för sex månader, 10 juli 2020

Delårsrapport för nio månader, 30 oktober 2020