Hoppa till huvudinnehåll

Aktieägare

Den 9 juni 2021 förvärvade Terveystalo Healthcare Oy följande aktieägares aktier: Rolf Lundströms, Provobis Holding AB, Ringvägen Venture ABs, David Stillström, RCL Holding AB, Uwe Löffler, Tastinn AB, AB Syogo, Anna-Maria Lundström Törnblom, Åke Bäckström, Logistik Restauranger AB, Joachim Morath och Hanna Kuster. Efter dessa förvärv innehar Terveystalo Healthcare OY 72,14 procent av samtliga aktier. Därutöver har Terveystalo Healthcare under perioden 8-9 juni förvärvat 2 995 182 aktier i marknaden. Terveystalo Healthcares Oy totala innehav per 9 juni motsvarar 74,96 procent av samtliga aktier. Utöver dessa förvärvade aktier har Torsten Söderberg och Eric Norlander med aktier motsvarnade 6,09 procent av samtliga aktier oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig gentemot Terveystalo Healthcare att acceptera erbjudandet.

Förvärvet av Feelgod-aktierna utlöste en skyldighet för Terveystalo Healtcare att lämna ett kontant budpliktserbjudande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden. Förvärvet av Feelgood-aktierna medförde vidare att Terveystalo och Terveystalo Healthcare blev moderbolag till Feelgood. För mer information om erbjudandet Terveystalo-erbjudande.se

Feelgood har drygt tretusen aktieägare. Antal aktier är 106 290 371 st. De största aktieägarna och deras innehav per den 31 december 2020 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier %
Rolf Lundström (privat och genom bolag Provobis Holding AB) 27 339 842 25,72
Ringvägen Ventures AB (Bengt Stillström) 26 515 904 24,95
David Stillström 5 140 130 4,84
Christoffer Lundström 4 531 804 4,26
Uwe Löffler (privat och genom bolag Tastsinn AB) 4 280 000 4,03
Torsten Söderberg (privat och genom bolag Syoto AB) 3 700 000 3,48
Anna-Maria Lundström Törnblom 3 167 567 2,98
Eric Norlander 2 972 735 2,80
Åke Bäckström 2 857 735 2,69
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 004 335 1,89
Summa övriga ägare 23 780 319 22,37
Summa 106 290 371 100,00