Hoppa till huvudinnehåll

Aktieägare

Feelgood har drygt tretusen aktieägare. Antal aktier är 106 290 371 st. De största aktieägarna och deras innehav per den 30 september 2020 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier %
Rolf Lundström (privat och genom bolag Provobis Holding AB) 27 339 842 25,72
Ringvägen Ventures AB (Bengt Stillström) 26 515 904 24,95
David Stillström 4 919 924 4,63
Christoffer Lundström 4 531 804 4,26
Uwe Löffler (privat och genom bolag Tastsinn AB) 4 280 000 4,03
Torsten Söderberg (privat och genom bolag Syoto AB) 3 700 000 3,48
Anna-Maria Lundström Törnblom 3 167 567 2,98
Eric Norlander 2 972 735 2,80
Åke Bäckström 2 857 735 2,69
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 150 481 2,02
Summa övriga ägare 23 854 379 22,44
Summa 106 290 371 100,00