Aktieägare

Feelgood har drygt tretusen aktieägare. Antal aktier är 106 290 371 st. De största aktieägarna och deras innehav per den 21 maj 2019 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier %
Provobis Holding Aktiebolag (Rolf Lundström) 27 039 842 25.4

Ringvägen Ventures (Bengt Stillström)

25 323 692

23.8

Nordea Bank ABP, Sverige Filial  4 630 792  4.4

RCL Holding AB (Christoffer Lundström)

 4 531 804

 4.3

Uwe Löffler (privat och genom bolag Tastsinn)  4 280 000  4.0
Torsten Söderberg  3 500 000  3.3
Anna-Maria Lundström Törnblom  3 167 567  3.0
Eric Norlander  2 972 735  2.8
Åke Bäckström  2 857 735  2.7
David Stillström  2 789 075  2.6
Summa övriga ägare 25 197 129 23.7

Summa

106 290 371

100