Aktieägare

Feelgood har drygt tretusen aktieägare. Antal aktier är 106 290 371st. De största aktieägarna och deras innehav per den 31 december 2018 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier %
Provobis Holding Aktiebolag (Rolf Lundström) 27 039 842 25.4

Ringvägen Ventures (Bengt Stillström)

25 323 692

23.8

RCL HOLDING AB (Christoffer Lundström)  4 531 804

 4.3

LGT Bank Ltd  4 000 000  3.8
Torsten Söderberg  3 500 000  3.3
Tastinn AB  3 350 000  3.2
Anna-Maria Lundström Törnblom  3 167 567  3.0
Eric Norlander  2 972 735  2.8
Åke Bäckström  2 857 735  2.7
David Stillström  2 789 075  2.6
Summa övriga ägare 25 757 921 25.2

Summa

106 290 371

100