Inför ditt besök

Här har vi samlat information som kan vara bra att ha innan du kommer på besök hos Feelgood företagshälsa.

För att hitta till oss hänvisar vi till respektive orts lokala kontaktsida, se sökrutan här till höger. Där hittar du adress och karta, samt telefonnummer till oss. Glöm inte att avboka om du får förhinder, det gör du enklast per telefon. För att säkerställa att vi tar hand om rätt person ber vi dig att ta med legitimation.

När du kommer till Feelgood kommer vi ta hand om dig på bästa möjliga sätt. En av våra medarbetare välkomnar dig och stämmer av vilket företag du kommer ifrån och att dina kontaktuppgifter är rätt.

Inför en hälsoundersökning

Om du kommer till oss för att göra en hälsoundersökning har du troligtvis fått en enkät att fylla i, antingen på nätet eller i pappersformat. Om du har fyllt i en pappersenkät ber vi dig att ta med den till besöket. Syftet med enkäten är att kartlägga hur du har det på din arbetsplats just nu. Observera att  inga personliga uppgifter kommer fram till företaget, all information från oss till företaget är anonym.

Du behöver inte fasta inför besöket. Vi ber dig dock att undvika en alltför kraftig måltid, rökning eller snusning ca en timme innan du kommer till oss.

Notera också att vi jobbar med att främja hälsa och vill lyfta fram det goda i din hälsa, inte fokusera på det som är mindre bra.

Konditionstest

I vissa besök hos oss ingår det ett konditionstest. Det är ett test på en cykel där man cyklar ca 6-8 minuter i ett ganska lugnt tempo. Det är bra om man är ombytt när testet 

genomförs men inte nödvändigt. Man kan bli lite varm, ungefär som när man går en rask promenad. Det är inte ett test där du kommer ta ut dig totalt utan du kan under alla omständigheter göra testet och gå direkt till ett annat möte. Gammal som ung, pigg eller trött, alla kan göra vårt konditionstest och vi anpassar situationen efter hur du känner dig.

Medicinsk kontroll

Om du kommer till oss för att göra någon medicinsk kontroll ber vi dig att komma ca 10 minuter innan avsatt tid. På så sätt kan du i lugn och ro fylla i eventuella uppgifter inför besöket.

All information behandlas konfidentiellt och du kan känna dig trygg hos oss
Feelgood har tystnadsplikt och all information behandlas konfidentiellt. Om någon personlig information behöver lämnas vidare till arbetsgivare eller till någon annan instans kommer du att tillfrågas muntligt om vilken information som får lämnas ut och vad som inte får diskuteras med arbetsgivaren. Detta dokumenteras i din journal likväl som information om vad som diskuterats med arbetsgivaren i en återkoppling.

Om du har fler frågor så vänd dig gärna till det lokala Feelgoodkontoret. Kontaktuppgifter hittar du genom att söka fram din ort i rutan till höger.

Varmt välkommen till Feelgood!