Personuppgifter

I vår verksamhet hanterar vi personuppgifter. På länkarna nedan hittar du information om vilka uppgifter, varför och hur vi hanterar dem:


Feelgoods personuppgiftspolicy (uppdaterad 20190613)

Feelgood's Privacy Policy (latest update 20190613)

Cookies (uppdaterad 20190524)