Feelgood Grev Turegatan

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept innebär att legitimerad personal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Det kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.

Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

Här på Feelgood kan våra fysioterapeuter skriva ut recept efter avslutad behandling så att patienter enkelt kan träna hos oss. Vi tar även emot recept utskrivna från andra instanser.