Feelgood företagshälsa Stockholm City

Information och träning för överviktiga barn och ungdomar

Verksamheten vänder sig mot barn/ungdomar med fetma, som behöver hjälp med att komma igång med sin träning. Träningen/behandlingen är subventionerad via skattemedel för barn/ungdomar under 18 år och därmed kostnadsfri. Det råder inget remisstvång, men vi önskar få en remiss från t ex skolsköterska, skolläkare eller annan vårdgivare.