Medicin Direkt Östersund

Samtalsstöd

Känner du dig stressad eller orolig? Har du svårt att sova? Behöver du prata med någon? Ibland behövs ett andrum i vardagen, ett sammanhang där du får möta dig själv i samtal och veta att det du sagt stannar där. Att gå i samtalsterapi innebär en möjlighet att sätta ord på det som känns jobbigt och få hjälp att se saker i ett nytt perspektiv. Att få en ökad förståelse för vem du själv är.

Vi förmedlar kontakt med erfaren psykolog. Vid första besöket diskuterar ni dina behov och önskemål. Därefter kommer ni tillsammans överens om hur ni fortsätter på bästa sätt. Vi är tydligt inriktade på praktisk förändring och har ett konkret fokus på individuella hinder och möjligheter.

Du som har sjukvårdsförsäkring – kontakta ditt försäkringsbolag och be om en tid till en leg. psykolog på Medicin Direkt i Östersund.