Våra digitala tjänster

Feelgood digitalt- en del av vår helhetssyn

Fördjupning

Feelgood har ett starkt erbjudande av digitala hälsotjänster och utvecklar ständigt fler. Den digitala tekniken gör oss mer tillgängliga, effektiviserar både för oss och våra kunder samt skapar möjligheter till nya innovativa tjänster.

Sveriges friskaste företag 2019

Här är årets tre första finalister

Olofströms kommun, SISAB och Berners Person- och Transportbilar är de tre första av årets sju finalister som kan vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019. Priset, som i år delas ut för tredje året i rad, går till det företag som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

Undvik onödig stress och sjukskrivning

Så går organisationen vidare efter en förtroendekris

Ledarskap

Senaste tiden har kriserna i både näringsliv och offentlig sektor duggat tätt. Ofta blir det fokus på ledningen men i allt detta finns många medarbetare som ska fortsätta sitt dagliga arbete, samtidigt som de kanske helt tappat förtroendet för sin ledning.

”Hang over-effekten” kostar både liv och produktionsbortfall

Många dricker för mycket för att sköta sitt jobb

Fördjupning

December är en månad då glöggpartyn och julfester avlöser varandra på landets arbetsplatser. En tid som är extra utmanande för den som har svårt att tacka nej till alkohol. Även om de med alkoholproblem inte är i majoritet på svenska arbetsplatser, så finns en stor grupp med människor som dricker för mycket för att kunna sköta jobbet effektivt och säkert.

När spel om pengar påverkar arbetet

Spelmissbruk - en fråga för arbetsgivaren

Ett spelberoende påverkar många gånger hur man presterar och fungerar på jobbet och kan leda till sjukskrivning när symptomen och problemet förvärras. Men liksom för andra beroenden finns det hjälp att få. 

Feelgood växer

Helsa Företagshälsovård – nu en del av Feelgood

Feelgood har förvärvat Helsa Företagshälsovård Sverige AB, och stärker därmed närvaron framför allt i Stockholm och södra Sverige.

Konditionen påverkar arbetsprestationen

Bra kondition – bättre på jobbet

Forskning

Hur bra är konditionen på svenska arbetsplatser? Frågan är högaktuell. En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar på en kraftig nedgång av den maximala syreupptagningsförmågan, alltså konditionen, bland befolkningen sedan mitten av 1990-talet.

Insikter och coachning för att förebygga utmattning

Minskad stress hos Saab-anställda

Case

Under hösten 2018 genomfördes Feelgoods Stress- och livsstilsprogram med Linkuramätaren hos utvecklingsavdelningen på Saab. Medarbetare i riskzon för utmattning kunde minska sin stressbelastning betydligt.

Finalisterna klara

De kan bli Sveriges Friskaste Företag 2018

Årets finalister i Sveriges Friskaste Företag är klara. Sju starka kandidater tävlar om titeln och utmärkelsen går till det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats. 

Medarbetarskap

Uppmuntra medarbetarna att växa

Varje medarbetares agerande är, tillsammans med ledarskapet, av stor betydelse för ett positivt, hälsosamt och stimulerande arbetsklimat.

Feelgoods webbportal

En enkel väg in till din företagshälsovård

Feelgoods kunder kan nu enkelt beställa tjänster och rådgivning på nätet. Även fakturaunderlag, rehabunderlag, avtalsinformation, avvikelser och Frisklinjen nås från samma ställe. Kontakta din kontaktperson hos oss om ditt företag vill ha en effektivare väg in till Feelgood.

Kränkande särbehandling

Hur förebygger och hanterar ni sexuella trakasserier?

Att förebygga och utreda sexuella eller andra trakasserier är inte en isolerad fråga. Det handlar om att skapa en sund arbetsplats och innefattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Feelgood i Almedalen

Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden.

Vad är det egentligen som hindrar oss från att arbeta längre än vi gör idag? Hur förändras upplevelsen av den egna hälsan och det egna arbetet med åldern? I Almedalen presenterade vi Feelgoods Jobbhälsorapport 2018, följt av en paneldiskussion med Pensionsgruppen, Svenskt Näringsliv och Kommunal. Här kan du läsa rapporten och se en film från seminariet.

Vinnare av Feelgoods nya utmärkelse

Stora Enso Skutskärs bruk är Sveriges friskaste företag

Stora Enso Skutskärs bruk är det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats i Sverige 2017. 

Ökad kunskap om arbetsmiljö

Saab satsar på utbildning

Case

Försvarskoncernen Saab samarbetar sedan 2011 med Feelgood. Ett viktigt mål för Saab är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där bolaget regelbundet följer upp sin arbetsmiljö. Ett syfte med Saabs hälsoarbete är att främja en god arbetsmiljö både i det fysiska, sociala och organisatoriska perspektivet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er

Fördjupning

Arbetsgivare kan nu ha många frågor, men färre svar, kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vår vakna tid domineras av stillasittande

Låt inte dina medarbetare sitta bort sin hälsa

Forskning

Har du som arbetsgivare funderat över att du faktiskt förfogar över mer än halva av dina medarbetares vakna tid? Det innebär att om du inte skapar en bra arbetsmiljö kan jobbet bli en hälsofälla för din personal. Och likväl att om du ger dina medarbetare rätt stöd kan jobbet verka för att hålla dem friska.

Att hantera lagkrav i praktiken

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Park- och naturförvaltningen

Case

När en avdelning vid Göteborgs park- och naturförvaltning behövde göra en arbetsmiljöplan för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets riktlinjer kallades Feelgood in. Ambitionsnivån var hög, men metodiken fanns inte.

Min mångsidighet är väldigt användbar

Personporträtt

Fyra frågor till Ann-Charlotte Laurell, projektledare och organisationskonsult på Feelgood.

Att stärka friskfaktorer

MittSverige Vatten tar vara på det positiva

Case

MittSverige Vatten AB är ett kommunalt bolag i Sundsvall med höga ambitioner när det gäller arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Idag bedriver de ett aktivt hälsofrämjande arbete och kan visa mycket goda resultat när det gäller hälsoläget bland de anställda. De satsar uttalat på att medarbetarna inte bara ska ha låg sjukfrånvaro, de ska må bra och trivas på jobbet också.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny föreskrift om hantering av psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut om den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften träder i kraft den 31 mars 2016, och förhoppningen är att den ska stoppa ökningen av sjukskrivningar pga stress och andra psykosociala faktorer.

"Jag vill skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete som engagerar"

Linnea Pontusson är arbetsmiljöingenjör på Feelgood. Hennes arbete handlar mycket om att öka kunskapen om arbetsmiljön via utbildningsinsatser så att cheferna själva kan bedriva ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Psykosocial arbetsmiljö

Upptäck och förebygg psykisk ohälsa

Fördjupning

Sjukskrivningar pga lättare psykisk ohälsa såsom depression, ångest- och stressrelaterad problematik ökar. Stress och hög arbetsbelastning blir allt vanligare på svenska arbetsplatser och problemen sprider sig från bransch till bransch.

Att utforma rätt insatser och få effekt

Saab - en hälsoutmaning som gav resultat

Case

Under 2013 startade Saab tillsammans med Feelgood satsningen Hälsoutmaningen. Syftet var att utvärdera vilken effekt hälsofrämjande åtgärder har över tid och hur insatserna ska utformas för att vara så effektiva som möjligt. Projektet pågick under 15 månader och sammanlagt ingick 300 medarbetare fördelade på sex verksamheter i fem städer runt om i landet. 

Skanska, Feelgood och framtidens arbetsplats

Skanska: De första tio åren

Case

Redan 2004 inledde Skanska och Feelgood sitt samarbete för att främja
hälsa och förebygga ohälsa för Skanskas alla medarbetare. Våra gemensamma mål har hela tiden varit att främja den hälsosamma arbetsplatsen och stötta Skanska att uppnå en ännu säkrare arbetsmiljö.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW)

Den traditionella arbetsmiljön utmanas

Fördjupning

Det talas en hel del om aktivitetsbaserade arbetsplatser och de företag som infört konceptet blir allt fler. Ofta används förkortningen ABW, från engelskans ”activity based working”. Enkelt beskrivet är aktivitetsbaserade arbetsplatser ett flexibelt kontor där medarbetarna rör sig mellan olika ytor som optimerats för olika aktiviteter. Att ställa om till en aktivitetsbaserad miljö är dock ett förändringsprojekt som innebär att ändra invanda beteenden och strukturer.

Jobbhälsobarometern 2014

6 saker som - tyvärr - lärare känner igen

Fördjupning

Trakasserier, brister i arbetsmiljön, stress och sjukfrånvaro - ändå älskar lärare sitt jobb. Men vad kan de göra åt sin stressiga arbetsmiljö och hur blir skolan en bättre arbetsplats?  Jobbhälsobarometern visar årets trender inom hälsa i förhållande till arbetet, och pekar på utmaningarna inom skolan.

Forskning

Sju fixar som ger resultat åt era hälsoundersökningar

Forskning

Bortkastade pengar? Tvärtom. Hälsoundersökningar som följs upp av åtgärder gör stor skillnad. Här krossar forskare från Karolinska Institutet de vanligaste myterna om hälsoundersökningar.

Många positiva effekter av att göra medarbetarna rökfria

Så mycket kostar en rökare

Fördjupning

Det är dyrt att röka. Inte bara för rökaren själv - även du som arbetsgivare drabbas. En rökare kostar 45 000 kronor varje år för sin arbetsgivare, enl. Folkhälsoinstitutet.

Bra chefer ger friskare medarbetare

Ledarskapsutbildning stärker Volvos anställda

Case

Volvo Cars har tillsammans med Feelgood under 2012 utbildat ledare på företaget. För att mäta resultatet har metoden Group Developement Questionnaire  (GDQ) använts och det visar sig att satsningen gör medarbetarna friskare.

Gemenskap, arbetsglädje och energi

Svenska Kyrkan satsar stort mot en hållbar livsstil

Case

Skarpnäcks församling utanför Stockholm driver tillsammans med Feelgood ett unikt projekt med målet att lyfta medarbetarnas hälsa och skapa en långsiktig arbetsmiljö som främjar en hållbar livsstil och arbetsglädje. Ett ambitiöst initiativ med tuffa krav på deltagarna som pågått sedan 2014. När det här skrivs har det gått sju månader och alla fortfarande med på tåget samtidigt som de positiva effekterna blir allt tydligare.

Högt ställda mål för en av landets största arbetsgivare

Feelgood helhetsleverantör åt Stockholms läns landsting

Case

Feelgoods samarbete med Stockholms läns landsting utökades under 2013. Det övergripande målet för landstingets hälsoplan är att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat ledarskap, medarbetarinflytande och aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön ska bidra till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetskvalitet.

Att förebygga ohälsa

Förebyggande hälsovård frigör resurser på Umeå universitet

Case

Umeå universitet ställer krav på förebyggande hälsovård för att fånga in medarbetare i riskzonen innan de blir sjuka. Företagshälsovården är lätttillgänglig och medarbetarna får individuell hjälp. Feelgood har personal på plats på campus och betjänar alla universitetets anställda. Feelgood och universitetet har samarbetat sedan 1994. 

Att agera tidigt ger mätbara resultat

Sänkt korttidsfrånvaro ger mätbara besparingar för Malmö Stads kulturförvaltning

Case

Upprepad korttidsfrånvaro är en tydlig indikator på att något inte är bra. Att agera tidigt och strukturerat för att förstå bakomliggande orsaker lönar sig, både för individens hälsa och för arbetsgivarens ekonomi. Det visas tydligt av ett projekt som Feelgood genomfört på Kulturförvaltningen i Malmö Stad.

Mätbar effekt och kurvor som pekar åt rätt håll

Volvo Car Center i Uddevalla sänkte sjukfrånvaron med 40 procent

Case

Volvo Car Center i Uddevalla och Feelgood inledde 2005 ett samarbete för att förbättra hälsoläget bland medarbetarna. Under 2007 tog man ett helhetsgrepp kring sjukfrånvaron såväl lång som kort och tydliga mål sattes och det skapades effektiva rutiner som gav tydliga resultat. Sjukfrånvaron fick en plats på agendan där både chefer och medarbetare fick en ökad förståelse för problemet.

Strategiskt och långsiktigt hälsoarbete

Skanska – främjar hälsa genom kunskap

Case

Skanska är en av Feelgoods rikstäckande kunder, med ca 10 000 medarbetare i hela landet. Hos Skanska arbetar vi strategiskt med såväl löpande hälsoprogram som förebyggande och kunskapshöjande åtgärder.

Universitetsforskning

Långsiktigt arbete mot framtida ohälsa

Case

NCC har tillsammans med Feelgood undersökt hur ohälsa kan förebyggas. Resultatet har sammanfattats av forskare vid Linköpings universitet. Forskningsrapporten visar tydligt vikten av att arbeta långsiktigt med hälsofrågor.

Jobbhälsobarometern 2013:2

Svenskarnas arbetsmotivation sjunker

Fördjupning

Jobbhälsobarometern 2013:2 från Sveriges Företagshälsor visar att arbetsmotivationen bland Sveriges anställda sjunker, särskilt för de som är eller tror att de kommer vara sjuka. Rapporten visar ett starkt samband mellan frånvaro och motivation.

Friskare medarbetare

SKF sänker sjukfrånvaron

Case

På SKF råder det ingen tvekan om att professionell företagshälsovård är en god ekonomisk investering. Med förebyggande aktiviteter som utbildning, hälsovård och ett effektivare rehabiliteringsarbete har sjukfrånvaron sänkts med 20 procent på fyra år.

Dödsfall, hot eller förskingring

Försäkra dig mot krisen

Fördjupning

Om din medarbetare blir anklagad för förskingring eller arbetsplatsen utsätts för ett allvarligt hot finns et en stor risk att situationen utvecklas till en kris. Läs om hur Feelgood hjälper företag att hantera krisen rätt.

”Arbetsmiljöingenjören är mer av en teoretiker i dag”

Personporträtt

Rolf Hagström är arbetsmiljöingenjör på Feelgood. Hans arbetsdag pendlar mellan att mäta buller på kontor till farliga luftpartiklar i ett sandtag. Däremellan utbildar han företag i hur de bäst tar hand om sina anställda och påminner om Arbetsmiljölagen.