Gemenskap, arbetsglädje och energi

Svenska Kyrkan satsar stort mot en hållbar livsstil

Skarpnäcks församling utanför Stockholm driver tillsammans med Feelgood ett unikt projekt med målet att lyfta medarbetarnas hälsa och skapa en långsiktig arbetsmiljö som främjar en hållbar livsstil och arbetsglädje. Ett ambitiöst initiativ med tuffa krav på deltagarna som pågått sedan 2014. När det här skrivs har det gått sju månader och alla fortfarande med på tåget samtidigt som de positiva effekterna blir allt tydligare.

I Skarpnäck utanför Stockholm ligger Markuskyrkan där knappt 50 personer har sin arbetsplats. Församlingen leds av kyrkoherde och kontraktprost Maria Berg som är initiativtagare till Projekt Besjälade, ett projekt som uppmanar alla anställda till att röra sig mera. Uppmaningen att röra på sig omfattar också mer än en kropp i rörelse. Det handlar även om kyrkan och vår samtid i rörelse.

”Syftet med Besjälade är att personalen ska få bättre hälsa, både på kort och på lång sikt. Jag vill att de ska orka mer fysiskt och må bra i själen” säger Maria Berg. Målet med projektet är både vinster till medarbetarna själva, som får en ökad livskvalitet och bättre hälsa, men också till organisationen i helhet som med friskare personal med mer energi kan sköta sitt uppdrag bättre.

En utmaning på flera plan som fått en skräddarsydd lösning

När Maria tillträdde sin post 2010 fann hon en utmaning i personalens höga ohälsotal. Kunskapen om och intresset för träning och hälsa var generellt sett lågt. Konditionstalen nådde i flera fall inte upp till den nivå som krävs för att vara produktiv en hel arbetsdag, och det förekom upprepad korttidsfrånvaro som en signal på ohälsa.  Det fanns också grupperingar i personalen, där ett arbetslag fungerade bättre än ett annat och syftet med att börja träna tillsammans var inte bara det fysiska, utan också att skapa positiva effekter på den psykosociala arbetsmiljön.

”Feelgood förstod precis vad jag var ute efter. De lyckades konkretisera min vision till ett gemensamt projekt för att nå långsiktig förändring mot en hållbar livsstil hos alla anställda”, säger Maria Berg. 

I februari 2014 startade projekt Besjälade som kommer att löpa under 12 månader. Vid start fick alla anställda genomgå ett fysiktest inkl. test av kondition, rörlighet och styrka samt en rad mätningar på kroppen. De fick också svara på enkäten HPI Hälsoscreening som har sin grund i den tvärvetenskapliga metodiken Hälsoprofilbedömning, utvecklad av Health Profile Institute. Enkäten gav en bild av hur personalen själva upplever sin hälsa, vilket kompletterar de faktiska mätresultaten.

Utifrån testresultat och enkätsvar skapade Feelgoods ansvariga tränare grupper om 1-4 deltagare, med liknande behov. Att arbeta med så små grupper gör det möjligt att möta varje deltagare på sina villkor. Det har haft stor betydelse för att få samtliga i personalen att vara med i projektet; både de som är vana att träna och behöver utmanas, och de för vilka detta är en helt ny livserfarenhet.

Feelgood finns på plats nära kunden

Annika Klingström, personlig tränare på Feelgood, är ansvarig för träning och hälsoutveckling hos Skarpnäcks församling. Hon leder flera träningspass i veckan i skogen bakom Markuskyrkan som erbjuder fantastiska möjligheter till alltifrån löpning och styrketräning, till långa promenader. Annika håller också inspirationsföreläsningar inom hälsa och livsstil och arbetar med kostrådgivning och motivation.

”Det här projektet ger mig oerhört mycket tillbaka. Att se människor utvecklas och följa med på deras hälsoresa, samt se vad det har för effekt på en arbetsplats är fantastiskt spännande” säger Annika Klingström. 

Med hjälp av flera kompetenser från Feelgood, såsom t ex massörer och sjukgymnaster, har även de som inte kunnat vara med från projektets början p.ga. skador eller andra besvär kommit vidare och är på väg in i träningen.

För att orka tjäna sina medmänniskor behöver man vara stark.

Svenska kyrkan är kanske inte den första arbetsplats man tänker på när man hör om träningssatsningar på jobbet och tuffa löppass på lunchrasten. Men det finns en noga genomtänkt koppling mellan projektet och den kristna teologin, och att Skarpnäcks församling tagit sig an detta känns alltmer självklart när man hör kyrkoherde Maria Berg berätta. Maria har en stark ambition att sprida tanken till fler församlingar och ser detta som ett djupt kristet förhållningssätt att arbeta med hälsa och rörelse.

Den kristna teologin säger att vi är kallade till rörelse, att kroppen är skapt till att arbeta. Att röra sig är ett sätt att reflektera eller tänka. Att träna sina fysiska förmågor handlar också om att göra något svårt, att anstränga sig, för att förbättra sin prestationsförmåga. Genom att träna fysiskt och bli starkare kan medarbetarna bättre ta sig an det viktiga uppdraget att tjäna andra människor. För om man inte har energi nog till sig själv, hur ska man då kunna vara stark och ge energi till andra?

Generösa morötter men också stor förväntan

Unikt med Besjälade är det generösa systemet som ger deltagarna möjlighet att byta träningstid mot ledig tid. Varje 45 minuter träning får bytas mot 15 min extra semester, (dock max en vecka totalt). Arbetsgivaren betalar avgifter för motionslopp och ersätter kostnader för träning och friskvård upp till 2500 kr per deltagare. Personalen har också tillgång till kostnadsfri massage hos Feelgoods massörer.  Men fördelarna kommer inte gratis utan det finns en tydlig förväntan från ledningen om engagemang och aktivt deltagande i träningen, om än på var och ens villkor. 

Alla deltagare registrerar träningen i sin personliga träningsdagbok. Feelgoods personliga tränare går tillsammans med varje deltagare regelbundet igenom dagboken och godkänner aktiviteter som kan växlas in mot ledig ti

Vikten av fakta och rätt beslutsunderlag

A och O i den här satsningen är att besluten baseras på fakta. Därför är den initiala analysen av varje deltagares nuläge och behov oerhört viktig. Med rätt kunskap om utgångsläget är det möjligt att sätta in rätt åtgärder för förändring. Och med fakta om det dåliga hälsoläget har det varit möjligt för Maria Berg att motivera investeringen. Feelgood har hjälpt till med forskningsbaserade beräkningsmodeller som påvisar kostnaden för ohälsa, och den återbäring som sänkt sjukfrånvaro, ökad kondition och en bättre hälsa hos personalen ger.  

”För mig är det viktigt med ett gediget beslutsunderlag. Jag hade varken fått igenom detta i budgeten, eller varit intresserad själv, om jag inte kunnat underbygga satsningen med fakta” menar Maria Berg.

För att säkerställa att de aktiviteter som genomförs leder mot målet sker löpande uppföljningar i nära dialog mellan Skarpnäcks församling och Feelgood.  Efter tolv månader kommer samma fysiktester som gjordes vid start göras om, för att se resultat. Resultat på individnivå, men än viktigare på grupp och organisationsnivå.

Resultat som märks redan nu
Uppföljande fysiktester kommer göras först om några månader, så hårda siffror låter vänta på sig lite till. Men redan nu syns en rad positiva effekter. Flera av deltagarna har nått bättre fysisk status och gått ner i vikt. Det märks en ökad glädje på arbetsplatsen och många uttrycker stolthet över att de faktiskt tagit tag i sin situation och går mot förändring. Träningen triggar diskussioner om hälsa, kost och livsstil i allmänhet som inte fanns tidigare och den leder till interaktion mellan arbetslagen och nya sociala strukturer som motverkar tidigare ogynnsamma beteenden.

Några viktiga framgångsfaktorer :

1) En grundlig nulägesanalys. Utan fakta går det inte att ta rätt beslut.
2) Bort med alla hinder, upplevda som faktiska. Om tidsbrist anges som en vanlig orsak till att inte träna – inför träning på arbetstid. Om det är långt till träningslokalen – se till att en tränare kommer till jobbet.
3) Individuellt anpassade åtgärder och träningsprogram
4) Incitament, såsom möjligheten att byta träningstid mot ledig tid.
6) Ambassadörer bland deltagarna som brinner för projektet. Det driver hela gruppen framåt.

-------------------------------------

Om namnet Besjälade

Den kristna teologin säger att kroppen är besjälad, att vår själ inte är separerad från kroppen utan att den finns integrerad varje cell av vår kropp, säger Maria Berg. Däri ligger också vikten av att vårda sin besjälade kropp. Att vara rädd om sin kropp, se till att den fungerar och tycka om den.

Kristendomen säger också att kroppen är skapt till att arbeta. Forskningen visar gång på gång att vi mår bra av fysisk aktivitet och att långvarigt stillasittande som många arbeten inom församlingen innebär inte är bra för kroppen.

”I förlängningen blir det en trovärdighetsfråga. Genom att visa att vi tar ansvar för oss själva och våra besjälade kroppar kan vi vara trovärdiga i vårt arbete med att hjälpa andra” säger Maria Berg.

-----------------------------------

Såhär säger två av projektets deltagare

”Det är helt otroligt att vi får träna på arbetstid och att vi gör det tillsammans gör det mycket roligare. Med en personlig tränare blir man också sporrad att göra ännu mer. Jag gör mer än jag själv tror att jag kan, vilket stärker min självkänsla.” Kicki Linder, kyrkobok- och infoassistent.

”Jag trodde inte att jag skulle gilla att träna tillsammans med andra, eller att brottas med min fysiska kropp. Min kropp och fysik är något jag har jobbat runt, inte med. Samtidigt är jag genom mitt yrke väldigt medveten om hur tydligt kropp och själ hänger ihop. Kanske tror man att vi som jobbar med att möta andras behov är duktiga på att ta hand om våra egna, men så är det inte alltid. Vi har fått ett fantastiskt stöd från vår arbetsgivare genom det här erbjudandet.  Min själ bor i min kropp -  min kropp är besjälad. Den här satsningen hjälper mig minnas det, och det är mycket roligare än jag trodde!”, Karin Löfgren, projektledande diakon.

-----------------------

Kontaktpersoner

Feelgood
Stefan Olander, verksamhetschef Feelgood Träning
Tel: 072 - 209 59 44
Mejl: stefan.olander@feelgood.se 

Svenska Kyrkan
Maria Berg, Kyrkoherde i Skarpnäcks församling och kontraktsprost för Vantör, Alvsjö, Farsta, Skarpnäck utanför Stockholm
Tel: 072 - 585 41 32
Mejl: kh.maria.berg@svenskakyrkan.se