Hoppa till huvudinnehåll

Alna-dagen Att förebygga skadligt bruk på arbetsplatsen

En av fem medarbetare har ett skadligt bruk eller beroende. Ändå är det fortfarande vår erfarenhet att såväl alkohol- som narkotika- och spelproblem upptäcks för sent, när det redan blivit ett problem och fått synbara konsekvenser för den enskilde medarbetaren och arbetsplatsen. Det finns metoder för att upptäcka problemen tidigare och vi vet att tidiga insatser gör skillnad. Alna-dagen sändes live 19 september 2022.

Här kan du följa hela sändningen från Alna-dagen i efterhand. För dig som missade någon del av dagen, eller vill lyssna igen på något som var extra intressant, kan du nedanför även se varje avsnitt för sig. 
 

Välkommen och inledning
Se inspelningen
Magnus Nyqvist, ansvarig försäljning och affärsutveckling på Alna, en del av Feelgood
Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef på Feelgood
 
 

Vad är viktigast för att förebygga skadligt bruk på arbetsplatsen?
Se inspelningen
Robin Öberg, konsult på Alna 
- Kultur och riskfaktorer
- Policy och handlingsplan
 

Organisation och chefsstöd för en långsiktigt god arbetsmiljö 
Se inspelningen
SISAB, som utsågs till Sveriges friskaste företag 2021, delar med sig av sina erfarenheter kring att skapa och arbeta systematiskt med förebyggande arbete. Både i ett övergripande perspektiv och för att förebygga skadligt bruk. Magnus Nyqvist och Åsa Rex Nygård intervjuar Karen Fells, HR-chef och Marie Langheden, HRBP på SISAB.
 

Förebyggande arbete på hybrid-kontoret
Se inspelningen
Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood
- Vilka skillnader innebär ett hybrid-arbetssätt?
- Hur kan man kompensera för det?
- Tips för chefer
 

Verktyg för att arbeta förebyggande 
Se inspelningen
Ida Fagerström, KAM, Alna
Kartlägg era behov, rutiner och processer och ta fram ett åtgärdsprogram.
​​​​​​- Behovsanalys
- Riskbedömningar
- SAM-kartläggningar 
- Tidig screening för skadligt bruk
 

Rehabilitering som investering – lönar det sig?
Se inspelningen
Niklas Hidenius, Case manager på Nämndemansgården, en del av Feelgood
Vi vet att det lönar sig att satsa på rehabilitering av medarbetare med skadligt bruk-problematik. Nämndemansgården har utvärderat ett kundsamarbete som visar att varje satsad krona betalar sig mångfalt - högre prestation, mindre sjukfrånvaro, positiv social påverkan på både kollegor och kunder samt mindre risker för säkerhet och varumärke.
 

En vetenskaplig utvärdering av förebyggande arbete
Se inspelningen
Devy Elling, forskare på Institutionen för Folkhälsovetenskap, Stockholms Universitet
I detta projekt utvärderades Alnas förebyggande insatser i 11 organisationer, 2018-2020. Insatsen bestod av två delar: utveckling och implementering av organisationens alkoholpolicy, samt kompetensutveckling för chefer och HR-personal med inriktning mot tidiga insatser.
 

Avslutning
Se inspelningen
Magnus Nyqvist och Åsa Rex Nygård sammanfattar dagen.