Hoppa till huvudinnehåll

Grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM, 3 tillfällen, start 24 okt

Plats
Feelgood Linköping City, Storgatan 9A, 582 23 Linköping
Pris
10 000 kr/person ex. moms. Kurslitteratur, fika och lunch ingår i priset
Datum
2023-10-24, 09:00-16:00
Anmäl dig här

Välkommen till 3 dagars BAM (Bättre arbetsmiljö) – grundläggande arbetsmiljöutbildning.
Utbildningen ger kunskaper och kännedom om de krav som ställs utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan främja och bidra till hälsa och goda prestationer.
Föreläsningar varvas med dialog och casearbete.

Mål:
Deltagarna ska efter genomgången utbildning:

 • Ha kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
 • Samverka i arbetsmiljöfrågor, kännedom om aktörernas roll och ansvar.
 • Identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Se samband mellan bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • Kunna söka vidare information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Innehåll:

 • Regelverket
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Casearbete – risker i arbetsmiljön
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Hantera ändringar
 • Kränkande särbehandling
 • Diskriminering
 • Första hjälpen och krisstöd”
   

Datum/tider

24-25 oktober samt 8 november. Alla dagar 09:00-16:00

Målgrupp

Chefer, Skyddsombud, Arbetsledare, HR eller andra roller som förväntas arbeta aktivt med arbetsmiljö.

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast 9 oktober genom att klicka på länken "Anmäl dig här". Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post. 

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften. Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Har du frågor så hör av dig till utbildning@feelgood.se.

Varmt välkommen!