Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande digifysisk arbetsmiljöutbildning, 2 tillfällen, start 17 april

post-it
Plats
Feelgood Hässleholm , Gärdesvägen 4
Pris
11 900 kr ex moms per person (inledande E-learning, workshops 12/5 & 16/5 samt uppföljande digital fördjupningsföreläsning 14/6. Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika ingår)
Datum
2023-04-17, 09:00-17:00
Anmäl dig här

Välkommen till Feelgoods digifysiska arbetsmiljöutbildning! Vi kombinerar e-learning med två workshops samt en digital fördjupningsföreläsning för att ge dig grundläggande kunskap om lager, regler, skyldigheter och ansvar för de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet. 

 

Bakgrund och lagstiftning

I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, anges att chefer med personalansvar ska ha tillräcklig kunskap, kompetens, resurser och befogenheter, för att kunna ta ett arbetsmiljöansvar. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger också på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. Arbetsmiljölagen ger skyddsombud rätt att få utbildning.

 

Innehåll

 • Grundläggande kunskap om lagar, regler, skyldigheter och ansvar för de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet.
 • Belastningsergonomi, arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Skadligt bruk.
 • Hur man hanterar fysiska, organisatoriska och sociala risker och arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

E-learnings inom nedanstående ämnen, start 17/4

 • SAM - introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ergonomi på kontor
 • Ergonomi fysiskt krävande arbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - vägen till en friskare arbetsplats
 • Tidiga signaler och rehabilitering - att förebygga ohälsa och underlätta återgång i arbete
 • Skadligt bruk på arbetsplatsen

För ovanstående e-learnings behöver du avsätta ca 8 timmar totalt. Man kan genomföra dem i den ordning man önskar. En månad före första workshop skickas inbjudan till dessa för ett självständigt genomförande fram till workshoptillfällena. Du har tillgång till dem i 6 månader, vilket möjliggör repetition. Obligatorisk hemuppgift genomförs genom att notera de arbetsmiljöutmaningar chefer och skyddsombud upplever i sin roll i sin vardag. 

Workshops

 1. Fredagen den 12/5, kl. 09:00-16:00
  Fysisk workshop 1 kring SAM och ergonomi.
  Organisationskonsult och Ergonom ansvarar för workshopen.
  Plats: Feelgood i Hässleholm, Gärdesvägen 4
 2. Tisdagen den 16/5, kl. 09:00-16:00
  Fysisk workshop 2 kring OSA, arbetsanpassning och rehabilitering.
  Socionom och Case Manager ansvarar för workshopen.
  Plats: Feelgood i Hässleholm, Gärdesvägen 4
 3. Onsdagen den 14/6, kl 10:00-12:00 Fördjupningsföreläsning inom Skadligt bruk på arbetsplatsen. Expert från Alna leder denna föreläsning.
  Plats: Digitalt, separat Zoom-inbjudan kommer.

Utbildningsintyg
Varje e-learning avslutas med ett test. När hela utbildningen, både e-learning och digifysiska workshops är genomförda med godkänt resultat får du ett personligt intyg. Du har tillgång till dessa e-learnings på Feelgoods lärportal under hela utbildningstiden.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud eller fackliga företrädare.

 

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast 6 april genom att klicka på "Anmäl dig här" ovan. Ange ditt namn, fakturaadress och eventuell fakturareferens. Välkomstbrev med information och inbjudan till våra e-learnings skickas ut innan kursstart.

Vid avbokning mindre än 4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50% av kursavgiften. 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften. Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Har du frågor så hör av dig till utbildning@feelgood.se 

Varmt välkommen!