Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood-dagen 2023

man på cykel
Plats
Digitalt
Pris
Kostnadsfritt
Datum
2023-05-29, 13:00-16:00
Anmäl dig här

Välkommen till ett inspirerande digitalt event för chefer, HR och andra som är engagerade i arbetsmiljöfrågor. En rykande färsk Jobbhälsorapport. Dilemman kring hybridarbete och gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsglädje och hyggliga ledare, och exempel på hur man skapar ett friskt företag.

Som deltagare kommer du att få lyssna till flera av Feelgoods experter, och få användbara tips från vinnaren av utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2023. Bjud gärna med vänner och kollegor! Alla är välkomna oavsett om man är kund hos Feelgood eller inte.

Eventet är kostnadsfritt och livesänds digitalt. Klicka på knappen Anmäl dig här ovan för att anmäla dig.

Måndag 29 maj kl 13:00-16:00
Plats: Digitalt
Kostnadsfritt


Har du frågor? Hör gärna av dig till oss på feelgooddagen@feelgood.se. Varmt välkommen!

 

Program

ca 13:00-13:05 Inledning
Joachim Morath, vd Feelgood, och dagens moderatorer: Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, och Magnus Nyqvist, säljchef och ansvarig affärsutveckling Feelgood skadligt bruk.

ca 13:05-13:50 Feelgoods Jobbhälsorapport 2023
På Feelgood-dagen släpper vi årets Jobbhälsorapport - en insiktsrapport om hur arbetsmiljön ser ut i landet. Ofta beskrivs arbetslivet som fullt av brister, missnöje och allt tuffare villkor. Det är lätt att fångas av den bilden, men Jobbhälsorapporten ger en annan syn. Det som dominerar är faktiskt ett stabilt friskt arbetsliv där medarbetare trivs bra och ofta upplever arbetslivet som stödjande, meningsfullt och där chefer och arbete i sig är en friskfaktor.

I årets rapport ser vi även bland annat hur pandemin påverkat hälsan och att kvinnors hälsa försämrats men att det inte kan knytas till faktorerna som rör arbetet och arbetssituationen.

Jobbhälsorapporterna baseras bl a på Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU) där ca 20 000 av våra kunders medarbetare årligen svarar på frågor om hälsa, mående, livsstil och syn på jobbet. Med statistiken och intervjuer med experter på Feelgood, fördjupar vi oss i såväl det aktuella läget som trender över tid.

Rapportpresentation: Petter Odmark, vice VD Reform Society
Panel: Charlotte Valleskog, chefspsykolog Feelgood, Daphne Enstam, chefsläkare Feelgood, Joachim Morath, vd Feelgood och Petter Odmark, vice VD Reform Society.
Moderator: Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood

ca 13:50-14:10 Arbetsglädje ger hållbara arbetsplatser
Vi mår bra när vi känner att det vi gör är meningsfullt, hanterbart och begripligt. Det gör oss gott att få fokusera på de saker vi är bra på. Vi mår även bra av att få utvecklas och växa. En arbetsplats som präglas av arbetsglädje och nöjda medarbetare är mer produktiv. Men vad är arbetsglädje? Hur skapar man ett sådant klimat och hur påverkar det hälsa och hållbarhet i längden. Hur främjar du som chef arbetsglädje och hälsa på jobbet?
Linn Nyström, hälsocoach Feelgood

ca 14:10-14:30 Vinnaren i Sveriges friskaste företag 2023
Feelgood utser för sjätte året i rad Sveriges friskaste företag, för att lyfta goda exempel på arbetsgivare som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. RO-Gruppen, det företag som i år lyckats allra bäst i Feelgoods utmärkelse, berättar om hur de arbetar med arbetsmiljö och hälsa i sin organisation. 
Joachim Morath, vd Feelgood
Carola Lemne, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande
Maria Sigfridsson, chef People & Culture RO-Gruppen

ca 14:30-14:45 Paus

ca 14:45-15:05 Hybridens vardag, dilemman och lösningar
Hybridarbete fungerar olika bra för olika personer, och det finns psykologiska förklaringar till varför. Idag är hybriden en självklarhet för många, men fungerar fortfarandet inte alltid och allt passar inte i hybrid. Hur ska vi tänka, både som chef och som medarbetare? Hur hanterar du som chef skilda behov och förväntningar? Hur bygger du relationer och jobbar med inkludering som chef? Hur vet du vad ditt team behöver?
Alexandra Sjöström, psykolog och organisationskonsult, Feelgood
Suzanna Lagerroos, psykolog och organisationskonsult, Feelgood

ca 15:05-15:25 Var går gränsen mellan hälsa i arbetsliv och privatliv?
Gränsen mellan arbete och privatliv kan vara hårfin och svår att dra. En dålig dag på jobbet följer ofta med hem och påverkar privatlivet. Och vice versa. Oro hemma och en inaktiv livsstil påverkar prestationen på jobbet. Men går det att dra gränser? Vad gäller för t ex stress, sömn, motion, svåra familjesituationer, alkoholproblem? Vad kan du fråga om? Hur långt ska du gå som chef? Vad kan eller bör du agera på som inte är arbetsrelaterat? Vad kan man förvänta sig av medarbetaren?
Moa Minischetti, psykolog Feelgood
Kristina Forsmark Mattsson, HR-chef Feelgood

ca 15:25-15:45 Medmänsklighet och hygglighet i det nya ledarskapet
Mitt i lågkonjunktur, oro och kriser, och efter en pandemi som förändrade vårt arbetsliv ser vi ett behov av nya ledarstilar. Vi jobbar mer flexibelt. Vi har en ökad förändringstakt. Det är svårare för chefer att vara stöd. I detta är ett framgångsrikt ledarskap att visa medmänsklighet, respekt och samhörighet; att leda med tillit, i förändring, coachande och värdebaserat m m. Nu behöver chefer bli mer mänskliga och hyggliga.
Charlotte Valleskog, chefspsykolog Feelgood

ca 15:45-16:00 Summering av dagen
Joachim Morath, Åsa Rex Nygård, Magnus Nyqvist

 

Pausa med rörelse
Feelgood-dagen skulle inte leva upp till sitt namn utan de viktiga pauserna. Därför tar vi självklart, tillsammans med er, aktiva pauser med jämna mellanrum under eftermiddagen. Följ med Kristin Bastrup-Frank, hälsopedagog på Feelgood, och få tips som du sedan kan ha nytta av varje dag.