Hoppa till huvudinnehåll

Facilitering av utvecklingsprocesser, 2 tillfällen, start 24 augusti

Plats
Uppsala Chefsforums lokaler på Rundelsgränd 3C i Uppsala
Pris
12 000 kr per kursdeltagare exklusive moms. I priset ingår 2 tillfällen (24 augusti och 26 september, kl 09:00-16:00), en bok, kursmaterial samt fika på för- och eftermiddag.
Datum
2023-08-24, 09:00-16:00
Anmäl dig här

Utbildningen hålls av Uppsala Chefsforum, en del av Feelgood. 

En verktygslåda för dig som är chef/ledare. Under två utbildningsdagar i workshopformat får du möjlighet att utveckla dig själv som processledare/facilitator.

Utbildningen vänder sig till dig som leder och faciliterar utvecklingsprocesser som behöver kännetecknas av engagemang, förankring och hög grad av delaktighet. Du kan vara chef, HR, verksamhetsutvecklare eller ha en annan roll på din arbetsplats som innebär att du behöver skapa former för andra att bidra med sin kompetens och energi för att föra utvecklingen framåt. Kursledarna är coacher, uppskattade utbildare och erfarna facilitatorer/processledare., som har samarbetat med många typer av verksamheter i både offentlig och privat sektor. 

Innehåll

  • Kunskaper om de olika faserna i en utvecklingsprocess 
  • En ökad förståelse för användbarheten av ett uppskattande och lösningsfokuserat förhållningssätt 
  • Handfasta verktyg och metoder för att leda processer och samtal inom ramen för utveckling och förändring 
  • Ökad kunskap om implementering och förankring av idéer på såväl organisations- som gruppnivå 
  • Verktyg för att designa och leda effektiva möten, planeringsdagar, workshops och andra sammanhang där människor möts för att generera idéer, förflytta kunskap och bidra med sina kompetenser för ökad måluppfyllelse.

Du får även boken "Uppskattande processövningar - systemiska metoder för engagemang och förankring” av Lindén/Bjerring. 

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast 18 augusti genom att klicka på länken "Anmäl dig här". Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post. 

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften. Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Har du frågor så hör av dig till utbildning@feelgood.se.

Varmt välkommen!