Hoppa till huvudinnehåll

Att leda i kris

Plats
Malmö – lokal meddelas senare
Pris
3295 kr/person exkl. moms. Kaffe och smörgås ingår.
Datum
2023-10-13, 09:00-12:00
Anmäl dig här

Innehåll

Definitionen på kris inom psykologin är det tillstånd man hamnar i när situationen är sådan att ens tidigare kunskaper och erfarenheter inte räcker för att hantera situationen. Detta innebär att det som en person upplever som hanterbart kan för en annan person utlösa en kris. Definitionen går också att tillämpa på en hel organisation, vilket innebär att när kunskap och erfarenhet saknas för att hantera en uppkommen situation som påverkar en verksamhet kan hela organisationen hamna i kris.
 

Välkommen på workshop hos Feelgood med föreläsare Per Calleberg, krisspecialist från Brolin Westrell, leg psykolog och certifierad EMDR-terapeut. Föreläsningen riktar sig i första hand till chefer och HR-personal. Vi inleder med 1h föreläsning och därefter 2h workshop och diskussioner.

Bakgrund och lagstiftning
Kriser kan alltså utlösas av både större och mindre händelser, exempelvis:
• Allvarlig sjukdom hos nyckelperson eller dennes anhöriga
• Oväntade dödsfall, till exempel till följd av sjukdom eller självmord
• Hot och våld, till exempel rån, överfall, våldtäkt, stalking, förtäckta eller uttalade hot
• Olyckor, bland annat arbetsplatsolyckor, trafikolyckor, bränder, med flera
• Oegentligheter, till exempel förskingringsbrott, barnpornografibrott, stölder, med mera
• Trakasserier, mobbing och allvarliga konflikter
• Förtroende- eller varumärkeskriser, exempelvis medialt uppmärksammade händelser
• Organisationsförändringar, till exempel uppsägningar och större nerdragningar eller omorganisationer
• Psykiatrisk problematik, exempelvis medarbetare som suicidhotar eller som är psykotisk

Vidare ges en översikt över hur människors reaktioner kan gestalta sig både före, under och efter en allvarlig händelse samt vilka faktorer som påverkar såväl återhämtning som risk för traumatisering. Mot bakgrund av dessa faktorer beskrivs vad som är bästa tillgängliga kunskap idag när det gäller krisstödsinsatser. Behovet av att följa upp tidiga insatser, göra bedömningar av vilka som har återhämtat sig och vilka som eventuellt behöver hänvisas till professionell hjälp i någon form kommer också att behandlas.

Under kursen går vi igenom:

  • Lagstiftning och principer för att bygga upp krisberedskap i en organisation
  • Människors krisreaktioner och vad som påverkar dessa
  • Tidigt bemötande av krisdrabbade
  • Hur man avgör när någon behöver hänvisas till professionell bedömning

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig i första hand till chefer och HR-personal.

Frågor?

Har du frågor om utbildningen, kontakta Lynn Hansen, lynn.hansen@feelgood.se

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast 29 september genom att klicka på länken "Anmäl dig här". Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post. 

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften. Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Har du frågor så hör av dig till utbildning@feelgood.se.

Varmt välkommen!