Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljöutbildning skyddsombud, 4 tillfällen, start 4 oktober

kollegor i arbetskläder
Plats
Digitalt i Zoom
Pris
6 950 kr per kursdeltagare exklusive moms. I priset ingår 4 halvdagar (4/10 kl 08:30-12:00, 6/10 kl 13:00-16:00, 10/10 kl 08:30-12:00, 13/10 kl 13:00-16:30).
Datum
2022-10-04, 08:30-12:00
Anmäl dig här

Välkommen till en digital liveutbildning i arbetsmiljö! Du som skyddsombud får grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete, skyddsombudets roll och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, vilket direkt kan användas i verkligheten på din egen arbetsplats.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö 
 • Rehabilitering, alkohol/droger
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Deltagarnas arbetsmiljöer kommer vara utgångspunkter för diskussioner om det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Kursen omfattar fyra halvdagar och leds av arbetsmiljökonsult, psykolog och case manager på Feelgood.

Program

Reservation för att de olika passen kan byta plats

Dag 1 - 4 oktober

kl 08:30-12:00

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Föreskrifter, arbetsmiljöförordningen
 • Uppföljning av arbetsmiljöarbetet
 • Årshjul    
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet (medarbetare, chef, skyddsombud) 
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Arbetsskador, tillbud - vad ska göras?

Dag 2 - 6 oktober

kl 13:00-14:15

 • Riskbedömning och handlingsplan 

kl 14:30-16:00

 • Rehabilitering - ansvar, roller och rutiner
 • Alkohol och droger - policys, rutiner och regler

Dag 3 - 10 oktober

kl 08:30-12:00

 • Våld och hot
 • Första hjälpen och krisstöd 
 • Ensamarbete
 • Utdelning av hemuppgift: påbörja egen handlingsplan 

Dag 4 - 13 oktober

kl 13:00-ca 16:30

 • Genomgång av hemuppgift
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kränkande särbehandling
 • Stress och hög arbetsbelastning - signaler, hur förebygga
 • Komplettera den egna handlingsplanen
 • Sammanfattning och utvärdering    

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud/arbetsledare

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast 20 september genom att klicka på länken "Anmäl dig här". Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post. När kursstarten närmar sig skickar vi ut länk för att ansluta via Zoom.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften. Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Har du frågor så hör av dig till info@feelgood.se.

Varmt välkommen!