Kränkande särbehandling

Hur förebygger och hanterar ni sexuella trakasserier?

Att förebygga och utreda sexuella eller andra trakasserier är inte en isolerad fråga. Det handlar om att skapa en sund arbetsplats och innefattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Rehabilitering och ohälsa

Hjälp era medarbetare tillbaka till full potential

Att identifiera första signalen om ohälsa och kunna agera med rätt insatser i ett tidigt skede bidrar till ökad frisknärvaro och produktivitet.

Feelgoods webbportal

En enkel väg in till din företagshälsovård

Feelgoods kunder kan nu enkelt beställa tjänster och rådgivning på nätet. Även fakturaunderlag, avtalsinformation och länk till Frisklinjen nås från samma ställe. Kontakta din kontaktperson hos oss om ditt företag vill ha en effektivare väg in till Feelgood.

Krishantering och första hjälpen

Rusta er för det oväntade

En arbetsplats kan lamslås vid en allvarlig händelse. Genom att ha rutiner och viktig kunskap på plats kan ni förbereda er för akuta, oförutsedda händelser. 

Feelgood e-learning

Digital utbildning för effektivt lärande

På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, även digitalt. Vi erbjuder flera webbkurser; t ex i grundläggande arbetsmiljö och ergonomi på kontor. Kurserna är inte längre bort än några klick.