Alkohol i arbetslivet

Julfestens baksida

Jobbets julfest innebär för de flesta en positiv möjlighet till trevligt umgänge med kollegorna, något som även kan stärka samhörigheten i gruppen. Men alkohol finns ofta med i bilden. Ska chefen lägga sig i sina medarbetares alkoholvanor och i så fall hur?

Konditionen påverkar arbetsprestationen

Bra kondition – bättre på jobbet

Forskning

Hur bra är konditionen på svenska arbetsplatser? Frågan är högaktuell. En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar på en kraftig nedgång av den maximala syreupptagningsförmågan, alltså konditionen, bland befolkningen sedan mitten av 1990-talet.

Förstärkt rehabilitering

Så gör du för att följa de nya reglerna

Sedan 1 juli 2018 måste alla arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete för medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar pga sjukdom. Planen ska göras senast efter 30 dagars sjukfrånvaro.

Medarbetarskap

Uppmuntra medarbetarna att växa

Varje medarbetares agerande är, tillsammans med ledarskapet, av stor betydelse för ett positivt, hälsosamt och stimulerande arbetsklimat.

Feelgood e-learning

Digital utbildning för effektivt lärande

På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, även digitalt. Vi erbjuder flera webbkurser; t ex i grundläggande arbetsmiljö och ergonomi på kontor. Kurserna är inte längre bort än några klick.