Digital utbildning

Utbilda effektivt med Feelgood

På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, även digitalt. Vi erbjuder i dagsläget två webbkurser; i grundläggande arbetsmiljö och ergonomi på kontor. Kurserna är inte längre bort än några klick.

Feelgood lanserar ny utmärkelse

Nominera din arbetsplats

Vi vet att det finns en mängd arbetsplatser där folk mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet. Vi vill uppmärksamma dem, och visa hur man skapar friska organisationer. Därför har vi instiftat utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag. 

Ökad kunskap om arbetsmiljö

Saab satsar på utbildning

Case

Försvarskoncernen Saab samarbetar sedan 2011 med Feelgood. Ett viktigt mål för Saab är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där bolaget regelbundet följer upp sin arbetsmiljö. Ett syfte med Saabs hälsoarbete är att främja en god arbetsmiljö både i det fysiska, sociala och organisatoriska perspektivet.

Strukturerat arbete för organisatorisk och social arbetsmiljö

FMV ligger steget före

Case

På Försvarets Materielverk, FMV har man reagerat på att sjuktalen bland de anställda har börjat öka, efter att de länge legat på en stabil nivå. På så sätt är verket en spegel av vad som händer i samhället i stort. På FMV inleddes en intern diskussion om problemet vilket bl a resulterade i att ett projekt kring stress startades.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er

Fördjupning

Arbetsgivare kan nu ha många frågor, men färre svar, kring organisatorisk och social arbetsmiljö.