Alkohol i arbetslivet

Julfestens baksida

Jobbets julfest innebär för de flesta en positiv möjlighet till trevligt umgänge med kollegorna, något som även kan stärka samhörigheten i gruppen. Men alkohol finns ofta med i bilden. Ska chefen lägga sig i sina medarbetares alkoholvanor och i så fall hur?

Feelgood växer

Helsa Företagshälsovård – nu en del av Feelgood

Feelgood har förvärvat Helsa Företagshälsovård Sverige AB, och stärker därmed närvaron framför allt i Stockholm och södra Sverige.

Förstärkt rehabilitering

Så gör du för att följa de nya reglerna

Sedan 1 juli 2018 måste alla arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete för medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar pga sjukdom. Planen ska göras senast efter 30 dagars sjukfrånvaro.

Konditionen påverkar arbetsprestationen

Bra kondition – bättre på jobbet

Forskning

Hur bra är konditionen på svenska arbetsplatser? Frågan är högaktuell. En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar på en kraftig nedgång av den maximala syreupptagningsförmågan, alltså konditionen, bland befolkningen sedan mitten av 1990-talet.

Feelgood e-learning

Digital utbildning för effektivt lärande

På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, även digitalt. Vi erbjuder flera webbkurser; t ex i grundläggande arbetsmiljö och ergonomi på kontor. Kurserna är inte längre bort än några klick.